Diecézne pastoračné centrum pre rodinu  Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku  Diecézna charita Banská Bystrica
 Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy  Univerzitné pastoračné centrum sv. Abraháma  Diecézne katechetické centrum
 Centrum pre bioetiku  Diecézny školský úrad  Archív biskupského úradu a diecézy
 Diecézna liturgická komisia  Diecézny tribunál  Diecézne centrum pre masmediálnu politiku
   Združenie kresťanských seniorov